OM OSS

Jag, min sambo Endre och våra två söner Theo och Elton bor på Färingsö (Ekerö kommun) utanför Stockholm med våra två eurasiertikar.
Vi är båda Naprapater och har ett stort intresse för människokroppens anatomi och fysiologi. Då mitt engagemang för hundar alltid varit stort föll det även naturligt att finna hundens anatomi, fysik och sjukdomar intressant. Efterhand kom även intresset för avel och genetik in i bilden. Jag har även vidareutbildat mig till cert. hundfysioterapeut och Djurvårdare steg 2.

Vi har haft rasen sedan 2009 och har inte ångrat oss för en sekund! Skaffar man en eurasier blir det ofta fler. Så är det bara!

Jag har även gått kynologikurs (läran om hunden) i Norge och SKK:s uppfödarutbildning i Stockholm. 
Vi är medlemmar i Svenska eurasierklubben och jag har tidigare varit redaktör för klubbens medlemstidning, suttit med i avelskommittén, PR-och informationskommittén och i valberedningen.

Min syn på avel är att den består av flera olika delar att ta hänsyn till (anatomi, hälsa, mentalitet och funktion) där jag skulle vilja påstå att alla delar är viktiga. Enligt min åsikt går det inte att utsesluta det ena för det andra. 

En bra anatomiskt byggd hund är så mycket mer än bara en tjusig hund som vinner priser på utställningar.
En hund med god anatomi mår bättre, rör sig bättre och är sundare i kroppen ur många aspekter. Det är en viktig del sett ur ett hälsoperspektiv.

En god mentalitet är A och O, inte minst med tanke på de krav som ställs i dagens samhälle på våra hundar. Att avla på friska föräldradjur, god mentalitet och rastypiska hundar är naturligtvis en självklarhet.

Jag tycker heller inte man ska glömma bort rasens funktion, vad den är framavlad för.
I eurasierns fall är det som sällskapshund/familjehund och bör därför uppfylla sin funktion som fungerande familjemedlemmar mycket väl. Då tänker jag främst att de ska ha lätt för att stressa ned och klara av att slappna av i olika miljöer samt ha en hög retningströskel.

Våra hundar lever tillsammans med oss som fullvärdiga familjemedlemmar. De hänger med på det mesta vi gör och trivs väldigt bra med det. Mitt stora intresse tillsammans med hundarna är agility och hundutställningar samt långa, sköna skogpromenader där de får röra sig fritt i naturen.

Vi är medlemmar i Svenska eurasierklubben och Svenska Kennelklubben och följer Svenska Kennelklubbens regler- och avelspolicy.

Vårat kennelnamn Chikaraspitz kommer ifrån det japanska ordet "Chikara" som betyder inre styrka/stark. Vi tyckte det var ett passande namn på vår kennel ur många synpunkter.
Att starta uppfödning har länge varit en dröm.