OM RASEN

Eurasier

HISTORIA

Eurasier är en medelstor, harmonisk byggd hund av spetstyp med kilformat huvud och med tjock underull och en pälslängd där man skall ana kroppens konturer. Tungan kan vara rosa, blå eller blåfläckig. Den är framavlad för att vara en idealisk familjehund med ett lugnt och trevligt sätt för att passa bra in i alla vardagliga situationer.

Eurasiern är en av våra yngsta raser. Den tillkom så sent som på 1960-talet genom initiativ av Julius Wipfel i Tyskland, lärjunge till Konrad Lorenz, som ett sentida experiment med korsningsavel mellan befintliga raser. Ett experiment som fallit mycket väl ut skall tilläggas. Ambitionen var att få fram en medelstor, vacker europeisk spetshund med tilltalande färger och med en speciell mentalitet.
Detta åstadkom man genom att para en Wolfspitztik med en Chow-chow hane. Med rasen, som senare kom att kallas Wolf-Chow, var avsikten att Chow-chowen skulle lämna sin enmanshundskaraktär och Wolfspitztiken sin anatomiska sundhet och avelsduglighet vidare till avkomman. Man parade sedan in Samojeden och med detta fick rasen en större elegans i kroppsbyggnaden och i rörelsemönstret och en större fertilitet.

Genom inblandningen av Samojeden blev namnet Wolf-Chow inte längre rättvisande och rasen blev då omdöpt till Eurasier. Namnet hänvisar till härkomsten av ursprungsraserna: Wolfspitz från Europa och Chow-chow och Samojed från Asien.

Eftersom man som avelsmål i första hand hade satt en sund funktionell kroppsbyggnad och en speciell mentalitet, så valde man inte ut några särskilda färger och strök endast vit, vitfläckig och leverbrun ur rasstandarden. Någon särskild grund för att ta bort just dessa färger fanns egentligen inte.

De flesta av dagens raser blev till på samma grunder som Eurasiern - fast för ca 100 år sedan.

Den första Eurasiern kom till Sverige så sent som 1994.

Eurasiern blev erkänd av FCI 1973.


PERSONLIGHET OCH KARAKTÄR

Eurasier har inga stora krav på motion och sysselsättning utan det viktiga är att den får vara med sin familj. Eurasier är en självsäker, lugn och balanserad hund med en hög retningströskel. Den är vaksam och uppmärksam utan att vara skällig. Den har en utpräglad bundenhet till sin familj och kan vara reserverad mot främlingar. Detta innebär att hunden kan backa och inte genast vilja ta kontakt men den får däremot inte vara nervös, aggressiv eller extremt misstänksam. Genom att låta den som valp träffa olika människor och miljöer håller man tillbaka denna egenskap och får oftast en öppen och tillgänglig hund.

Eurasier har ingen utpräglad jaktinstinkt. Den är ingen vakthund men är en utmärkt varnare då den är mycket uppmärksam utan att vara skällig.

Eurasier har mycket lätt för att lära men den är inte någon brukshund. En Eurasier behöver nära kontakt med sin familj och förstående och konsekvent träning. Med sin robusta hälsa och sitt okomplicerade sätt, sin anpassningsförmåga och sin trofasthet är den en värdefull familjemedlem.


VÅRD OCH SKÖTSEL

En Eurasierpäls kräver ingen större omvårdnad, gärna en genomborstning någon gång i veckan.
Pälsen tovar inte, men den fäller ur hela sin underull en eller ett par gånger om året.
Badas efter behov, ett par gånger om året.

Hanhund: 52-60 cm, 23-32 kg

Tik: 48-56 cm, 18-26 kg